Sesle Şifa (Soundhealing) Seansları

Sesle Şifa (Soundhealing) Seansları

SESLE ŞİFA NEDİR?

Sesle Şifa, iyileştirici ses frekanslarının bir kişinin bedenine o kişiyi dengeye ve sağlığa kavuşturması niyeti ile uygulanmasıdır.

Dilimize "Sound Healing" kelimesinden çevrilmiş olup; ses ile iyileştirme, sesle terapi, sesle titreşimsel şifa, ses şifası, iyileştirici titreşimler, ses ile bedensel - ruhsal - zihinsel iyileşme .. vb. gibi karşılıkları da vardır.

Ses tedavisi kullanımı binlerce yıl öncesine dayanan ve günümüze kadar gelmiş şifa yöntemlerinden biridir. Kullanılan ses vücudun genelinde ya da bir noktasında ölçülebilir titreşimsel bir his yaratır/üretir. Vücuttaki hücrelerin ve organ sistemlerinin organizasyonunu etkiler. Sesin belli formları ve frekansları canlı yapılara şifa verici etki yapar. (insan, hayvan, bitkiler) Sesle Şifa'da önemli olan şey hangi ses frekanslarının hangi vücut düzensizliklerine nasıl ve ne şekilde uygulanabileceğini bilmektir.


SESLE ŞİFA NASIL ETKİ EDER / NEYE YARAR?

Her organizmanın ve evrendeki her objenin kendine ait bir titreşim frekansı/seviyesi vardır. Burada hem canlı hem cansız varlıklardan söz ediyorum.İnsan vücudu ise katı maddelerden kat be kat esnek olduğundan dolayı ses titreşimlerini / frekanslarını çok daha rahat emer ve insan vücudunun %70'i su olduğundan; kemik ve eklem yapımız da işin içine dahil edildiğinde ses için mükemmel bir iletkendir.

Modern tıpta; örneğin safra ve böbrek taşlarını kırmak için ses frekanslarından faydalanılmaktadır. Vücut dışından uygulanan "Lithotripter" denen böbrek taşı kırma aleti ile taşın olduğu bölge hedef alınarak, bu bölgeye bir ya da iki saat süre ile belli bir ses frekansı gönderilip taşın kırılması sağlanır.

Vücudumuzdaki her organın, her kemiğin, her hücrenin kendine ait bir titreşimsel frekansı vardır. Hep birlikte bir orkestradaki enstrümanlar gibi birleşik ve uyumlu bir frekans oluştururlar. Eğer vücuttaki herhangi bir organın frekansında bir bozulma & değişiklik olursa bu tüm bedeni etkiler.


SESLE ŞİFA'DA KULLANILAN YÖNTEMLER NELERDİR?

Sesle Şifa'da özellikle son 30 yılı aşkın bir süredir birçok farklı yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin tümü insanoğlunun moleküler seviyeden; fizik bedenine ve biyoenerji alanlarına kadar frekanslardan (yani titreşim sayısından) oluştuğu temeline dayanmaktadır.

Gündelik hayat, stres, yediklerimiz, düşünce şeklimiz ve kalıplarımız, doğadan kopuk yaşamamız... zamanla titreşimimizin bozulmasına; dolayısıyla da hastalıkların gelmesine sebep olur.

Sesle Terapi işte bu orjinal ve sağlıklı titreşimini kaybetmiş vücudu yeniden akord edip; fiziksel, duygusal ve ruhsal alanlarımızı şifalandırarak sağlığına kavuşturmayı amaçlar.

Kullanılan farklı yöntem ve çalışmalara dair örnek vermek gerekirse:

-Ses Kullanımı (Toning): Ağırlıklı olarak şarkı söylemeyi, vokal tonlamaları içerir. Önemli bir şifa aracıdır. Farklı tonlarda sesleri kendi sesimizle tınlatma ve doğaçlama şekilde şarkı söylemeyi içerir. Bu çalışmayı birebir / özel seans ya da grup seansı şeklinde uygulayabilmekteyiz.

-Tibet Kaselerinin (Ses Çanaklarının) Kullanımı: Ses çanaklarının kullanımı vücudun tamamına çok hızlı ve güçlü titreşimler yayarak tüm hücrelere nazikçe masaj yapar. Bu yöntemin kökleri 5000 yıl öncesine gider ve o dönemlerde Hindistan'da kullanılan şifa yöntemlerinden birini oluşturur. Bu çalışma istenmeyen negatif enerjileri temizler. Vücudun kendi öz titreşimini yeniden bulmasını sağlar.

-Ses Çatallarının (Diyapozonların) Kullanılması: Kişide derin bir rahatlama, gevşeme ve mutluluk hissi yaratır. Beyin dalgalarını yavaşlatır. Beynin sağ ve sol lobları ile sinir sistemini yeniden dengeleme ve DNA kodlarını düzenlemeye yardımcı olur.

Tüm bu bahsedilen farklı yöntemler nefes çalışmaları (diyafram nefesi kullanımı), yönlendirmeli meditasyon, mantra çalışmaları, fiziksel egzersizler ve meridyen dengeleme çalışmaları ile desteklenir.

***Seans randevusu için iremderlen@gmail.com'a mail atarak bilgi alabilirsiniz.


İrem DERLEN (Sesle Şifa Terapisti) :

Mimar Sinan Üniversitesi Fen/Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünün ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan/Opera bölümünden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat/Tasarım Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2001 yılından beri profesyonel şan eğitimleri veren,  Vokal Koçluğu, Şarkı Söyleme ve Nefes Atölyeleri & Koro Atölyeleri düzenleyen İrem Derlen; konservatuar öğrenciliği yıllarından beri İNSAN SESİNİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ üzerine araştırmalar yapmaktadır.

Nefes, Ses Geliştirme, Sesin Doğru ve Çok Yönlü Kullanımı üzerine eğitimler vermeye, öğrencileriyle performans ve repertuar çalışmalarına devam eden İrem Derlen; eğitmeni Ron LaPlace'dan Acutonics Sound Gates to Meridian Harmonics (DİYAPOZONLAR - SES ÇATALLARI'nın kullanımı) eğitimini almıştır.

SESLE ŞİFA eğitimine merkezi Denver, Boulder/Colorado'da bulunan Jonathan Goldman’s Healing Sounds'da devam etmektedir. Gerçekleştirdiği bireysel seanslar ve grup çalışmaları ile hem insan sesi kullanımı ile şifa hem de ses çatallarının kullanımı  konularındaki araştırma ve çalışmalarına devam etmektedir.

     
Doğru Duruş Teknikleri
Doğru Duruş Teknikleri
26/07/2016
İrem Derlen Vokal Atölyesi
İrem Derlen Vokal Atölyesi
02/10/2019
Sahne Üzerinde Performans
Sahne Üzerinde Performans
27/07/2016